Game Đào Vàng Cho Dế Yêu
Tai Game Dao Vang Di Dong

Chiến binh thép 3

Chiến binh thép 3

Mô tả game: Episode 3 of Metal Slug Rampage and Metal Slug Rampage 2. Fight and shoot your way though a sea of commandos in this awesome 16-bit style shooter.


Hướng dẫn chơi game: Arrow keys to move and JKL to use weapons.

Game hay khác