Game Đào Vàng Cho Dế Yêu
Tai Game Dao Vang Di Dong

Bắn xe tăng cổ điển

Bắn xe tăng cổ điển

Mô tả game: You control the tank to defend the heart of city.


Hướng dẫn chơi game: Click on the gray button to start the game. Use "F" key to fire and arrow keys to move.

Other Games


Copyright © 2008-2010. Game Đào Vàng